Klargjøring av campingvogn og bobil for vinteren

Vinterlagret campingvogn

I Norge kan lagring av campingvogn og bobil være en utfordring. Med litt ordentlig forarbeid reduserer du sjansen for skader på vognen og du kan se frem til å skape flere gode minner neste sesong.  

1)   Vask – både utvendig og innvendig

 1. Utvendig:
 2. Vask ordentlig, men pass på lakken – ikke vær for hardhendt. Anbefalt produkt: Globex 80 med voks
 3. Smør låser, luker, dører og gummilister. Anbefalt produkt: Thetford Seal Lubricant
 4. Sjekk dekkene, både for eventuelle skader/sprekker, slitasje og lufttrykk.
 1. Innvendig:
 2. Støvsug alle tekstiler, vask tak og vegger. Ikke oppbevar tekstiler uten at det er tilgang på luft. God ventilasjon er med på å forhindre jordslag og råte.
 3. Vask ut av kjøleskap, frysebokser, stekeovn mm. La dørene stå åpne etter vask. Ta ut alt som kan fryse.
 4. Sjekk innstillinger for gass og drenering

2)   Vann og rør

 1. Tøm alle tanker og kraner. La kranene stå åpne.
 2. Rengjør vanntank, benytt evt tilpasset rensemiddel. Er du usikker på om du får ut alt vann, fyll gjerne på en trygg frostvæske, for eksempel Winter Ban frostvæske.
 3. Tøm og rengjør tank for spillvann. Noen campingvogner har egen vanntank for spylevann til toalettet, denne må også tømmes.
 4. Smør gummipakninger på tanker, toalett mm. Anbefalt produkt: Thetford Seal Lubricant

3)   Generelt

 1.  Steng alle dører og vinduer
 2.  Det beste er å parkere inne, men med god ventilasjon.
 3.  Må du parkere ute bør du følge med på snø og is. Dette kan fort bli tungt og kan skade vognen eller tette til ventiler. Det kan derfor lønne seg å fjerne snø, slaps og is fra tid til annen.
 4. La det stå en fuktsluker inne i campingvognen som suger til seg fuktighet fra luften. Dette motvirker dårlig lukt til våren. Sjekk denne jevnlig i løpet av vinteren, slik at beholderen ikke blir full og det renner over.