Gassalarm NX-5, alarmsystem for gass, brann og innbrudd

Nortronix NX-5 gassalarm

NX-5 gassalarm er den mest kjente og kanskje den mest anvendelige alarmen til bruk i bobil eller campingvogn. Alarmen vil gi varsel for forskjellige typer gasser, innbrudd og uvedkommende som lusker utenfor bobilen eller campingvognen.

I startpakken som kjøpes får du en gassalarm som varsler mot:

  • Narkosegass
  • Røykgass (ved brann)
  • Propan
  • Butan
  • Metan

Det innebærer at alarmen vil varsle deg dersom det lekker propan eller butangass fra systemet i bobilen eller campingvognen. Alarmen vil også varsle dersom noe begynner å brenne slik at røykgasser utvikles. Til slutt vil den varsle dersom noen forsøker å bedøve personene på innsiden med narkosegasser, for så å utføre sine onde hensikter.

Narkosegassene som detekteres av gassalarmen er:

  • Toluene
  • Etanol
  • Hydrogensulfid
  • Amonia
  • Hydrogen

Det er mulig å justere følsomheten på alarmen. Den kan faktisk være så følsom at den vil utløses ved for mye tarmgass, derfor bør den ikke monteres direkte ved siden av sengen. Det kan være fornuftig å justere følsomheten dersom man benytter seg av flere sensorer (ekstrautstyr).

Det kan også være en tanke å montere en ekstra gassensor dersom du har dobbelt gulv eller egen gasskasse. Denne vil også detektere CO2.

I tillegg til å varsle om forskjellige gasser kan alarmen også fungere som innbruddsalarm eller som sikkerhetsalarm. Dette gjøres ved å montere følere som festet på dører eller luker. Disse sensorene kan man få både med og uten ledning. Bare husk at du må ha kommunikasjonsmodulen til NX-5 for å benytte trådløse funksjoner.

Den utvendige sensoren fungerer ved at den gir signal dersom noen lusker for lenge rundt campingvognen eller bobilen. Det er altså fullt mulig å gå forbi uten å utløse alarmen.

Det kan også være lurt å montere en ekstra sirene for kraftig lyd, dersom du ønsker å tilkalle oppmerksomhet eller skremme bort uønskede elementer.

Montering av gassalarmen er enkelt, og det medfølger gode og grundige instruksjoner på norsk.

En god alarm er en billig forsikring. Tidlig varsling redder liv! Du finner alarmen her!